פירוק שיתוף במקרקעין

שיתוף במקרקעין הוא מצב שבו נכס מקרקעין מצוי בבעלות של יותר מאדם אחד.

שיתוף כזה אופייני לבני זוג אשר חיים יחד כזוג נשוי או כידועים בציבור והוא יכול להיות רלוונטי בין אחים שקיבלו נכס בירושה או במתנה (והוא גם יכול להתקיים בין שני אנשים או יותר שאינם בני משפחה).

כאשר בני זוג מתגרשים, בין יתר העניינים שיש להסדיר, עומד על הפרק נושא הרכוש אשר כולל גם את נכסי המקרקעין שיש לחלק בין הצדדים.

כך גם כאשר אחים יורשים או מקבלים במתנה נכס מקרקעין ויש לחלק את הזכות האמורה ביניהם.

כשקיימת אי הסכמה בין בני זוג המבקשים להתגרש או להפרד באשר לחלוקת הזכויות בנכס מקרקעין משותף, יש לפנות לבית המשפט בתביעה מתאימה. הדברים נכונים גם במקרה של בעלות משותפת בנכס בין אחים או בין אחרים.

על אף שהחוק קובע שכל שותף במקרקעין זכאי לפירוק השיתוף, כאשר מדובר בתביעה לפירוק שיתוף בנכס המשמש למגורי בני המשפחה, לבית המשפט נתון שיקול דעת באם להעתר או לדחות את התביעה לפירוק שיתוף.

מכאן, שבכל מקרה של אי הסכמה באשר לדירת מגורים המשמשת למגורי בני המשפחה, חשוב להוועץ בעו"ד מנוסה על מנת לקבל הכוונה וליווי בביצוע הנדרש.