גירושין

נישואין בין בני זוג יהודים מתחילים בחופה וקידושין, כאשר האיש מקדש את האשה בטבעת קידושין ומוסר לה את כתובתה ובמעמד זה האיש והאשה הופכים לבעל ואשה.

נישואין יכולים להסתיים בדרך הטבע, כאשר אחד מבני הזוג הולך לעולמו או בדרך של קיום הציווי "וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה", כלומר בגירושין.

חוק שיפוט בתי דין רבניים קובע שלבית הדין הרבני סמכות בלעדית לדון בנישואין ובגירושין של יהודים בישראל, שהם אזרחי המדינה או תושביה.

תביעת גירושין יכולה להיות מוגשת על ידי הבעל או האשה, כאשר תביעת הגירושין עצמה יכולה להתברר אך ורק בבית הדין הרבני כאמור, אולם יתר התביעות הנלוות לתביעת הגירושין; מזונות אשה, משמורת ילדים, הסדרי ראיה ורכוש – יכולות להתברר הן בבית הדין הרבני והן בבית משפט לענייני משפחה.

באשר למזונות ילדים – עקרונית, הסמכות בתביעת מזונות ילדים נתונה לבית משפט לענייני משפחה אבל יחד עם זה, במידה וקיימת הסכמה מצד שני ההורים, תביעת המזונות תידון בבית הדין הרבני.

ישנן דעות לכאן ולכאן באשר ליתרונות ולחסרונות של כל אחת מהערכאות הן עבור הבעל והן עבור האשה, אולם אותן דעות הן כלליות וכוללניות והן אינן נכונות באופן מוחלט.

הפועל היוצא של הדברים הוא כי כאשר עומדת על הפרק החלטה להביא את הנישואין אל קיצם (בין אם מדובר בהחלטה משותפת של שני בני הזוג ובין אם זו החלטה של אחד הצדדים), יש לקבל יעוץ משפטי לצורך בחינת המקרה לגופו ופתיחת ההליכים הנדרשים בערכאה המתאימה לסיפור החיים האינדיבידואלי ולמטרות שעומדות בבסיס פתיחת ההליכים.

לפניה ליעוץ משפטי יש חשיבות מכרעת הן לצורך בחינת המקרה ופתיחת ההליכים הנדרשים בערכאה המתאימה והן לצורך נקיטה בפעולות הנדרשות ללא שהות שעלולה להכשיל את השגת המטרות של הצד שמבקש להתגרש.

יש לזכור שהנושאים העומדים על הפרק בגירושין הם העניינים החשובים ביותר בחיים – הילדים שלכם והרכוש שלכם. לכן, אל תצאו לדרך לבד לפני שאתם מקבלים יעוץ מעו"ד שזה תחום העיסוק שלו ושידע להסביר לכם את מערך הזכויות והחובות שלכם ואת דרכי הפעולה הנכונות עבורכם.