ירושות

כאשר אדם נפטר מבלי שערך צוואה, חוק הירושה מסדיר את חלוקת רכושו של הנפטר בין יורשיו.

על פי חוק הירושה, ככל שאדם שנפטר הותיר אחריו צאצאים ובן זוג, יורשיו יהיו צאצאיו ובן זוגו שנותר בחיים.

בכל מקרה שלנפטר אין צאצאים וגם לא צאצאי צאצאים, הוריו של הנפטר או צאצאיהם יהיו זכאים לרשת את הנפטר.

כאשר הנפטר לא הותיר אחריו צאצאים והוריו נפטרו זה מכבר, הורי הוריו של הנפטר או צאצאיהם יהיו זכאים לרשת את הנפטר.

בן הזוג שנותר בחיים זכאי למחצית ירושתו של הנפטר או לשני שלישים ממנה, בהתאם ליורשים האחרים שבנמצא. בנוסף לחלקו של בן הזוג שנותר בחיים, כאשר הנפטר לא הותיר אחריו צאצאים והוריו נפטרו זה מכבר, בן הזוג שנותר בחיים יורש גם את הדירה שבה התגוררו יחד בשלוש שנים שקדמו לפטירת המנוח, את המיטלטלין שבדירת המגורים וכן את המכונית.

כאשר אין יורשים על פי דין (בהתאם לחוק הירושה), ירושתו של הנפטר עוברת למדינה.

לצורך מימוש ירושה על פי דין, יש להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה, אשר קובע מי הם היורשים ומה חלקם בירושה.