זכויות האשה והבעל בנישואין על פי ההלכה והשלכותיהן על זכויות וחובות בגירושין

הרמב"ם קבע שנישואין מקנים הן לאשה והן לבעל זכויות וחובות משפטיות.

בין יתר זכויות האשה עומדות לה הזכויות הבאות:

 1. מזונות – בעל חייב לזון ולכלכל את אשתו.
 2. כסות – על הבעל חובה לדאוג לאשתו לביגוד והנעלה.
 3. עונה – האשה זכאית לחיי אישות עם בעלה.
 4. כתובה – זהו הסכום שהבעל התחייב לו בליל הכלולות, כך שהאשה זכאית לקבל אותו מבעלה במקרה של גירושין כאשר היא אינה אשמה בהם או עם פטירת הבעל, מתוך עזבונו.

לבעל עומדות ארבע זכויות בנישואין אלו הן:

 1. מעשה ידיה – כאשר האשה עובדת, הכנסותיה שייכות לבעל. בנוסף, אשה צריכה לדאוג לעשות את עבודות הבית הדרושות למשפחה.
 2. מציאה – כל מציאה שהאשה מוצאת שייכת לבעלה.
 3. פירות נכסיה – נכסי האשה מבית אביה שייכים לה, אולם הרווחים המופקים מהנכסים שייכים לבעל.
 4. ירושה – הבעל הוא היורש היחיד של נכסי האשה.

במקרה שהאשה אינה מקיימת את אחת מחובותיה כלפי הבעל, ובית הדין הרבני מכריז על האשה אחת מאלה:

 1. "מורדת" – כאשר האשה מסרבת ליחסי אישות עם הבעל או שהיא מסרבת לעשות את מלאכות הבית.
 2. "עוברת על דת משה" – כאשר האשה מכשילה את הבעל בכך שהיא גורמת לו במתכוון לעבור על הלכות תורה.
 3. "עוברת על הדת היהודית" – אשה שאינה מקפידה על התנהגות מוסרית וצנועה.
 4. "מעשי כיעור" – כאשר קיימות נסיבות מחשידות לפיהן אשה קיימה יחסי מין עם גבר זר.
 5. "זנתה תחת בעלה" – כאשר אשה קיימה יחסי מין עם גבר זר ויש לכך הוכחות.

בכל אחד מאלה, עשויה להיות לבעל הזכות לגרש את האשה בניגוד לרצונה ואף לגרום לה לאבד את כתובתה ומזונותיה.

באשר לרכוש המשותף, באופן עקרוני הכרזת בית הדין הרבני על האשה כאחת מבין החמש, אינה פוגעת בזכויותיה הרכושיות. יחד עם זאת, במקרים שבהם הרכוש רשום רק על שם הבעל ובית הדין קובע שהאשה זנתה תחת בעלה, עלולה להיווצר בעיה באופן שבו זכויותיה הרכושיות של האשה ישללו ממנה או יופחתו.

כאשר הבעל בוגד באשה באופן קבוע, הוא עשוי להיות מוגדר על ידי בית הדין הרבני כ"רועה זונות" וכך האשה תהיה זכאית לבקש כפיית גט נגד הבעל ולקבל את סכום הכתובה שהבעל התחייב לו.

היות שבבית הדין הרבני, יש משמעות לדין הדתי ולהלכה היהודית, לפניה ליעוץ משפטי יש חשיבות מכרעת לצורך ניהול נכון של הליך הגירושין בבית הדין הרבני ומיצוי הזכויות בגירושין.