תביעת אבהות

תביעת אבהות היא הליך משפטי אשר במסגרתו בית המשפט מתבקש לתת צו לבדיקת אבהות אשר במסגרתה נערכת בדיקת סיווג רקמות לצורך בדיקת הקשר הגנטי.

בירור זהות האב הוא הליך משמעותי, בעל השלכות הלכתיות ומשפטיות ולכן – ללא צו של בית המשפט, תוצאות בדיקת האבהות יהיו חסרות תוקף משפטי ולא יהיו להן השלכות משפטיות.

צו לבדיקת רקמות יכול להנתן בהתקיים תנאים מסויימים במספר מקרים, ביניהם:

  • כאשר יש ספק בנוגע לזהות האב
  • כאשר האב מתכחש להיותו אבי ילדו
  • כאשר האם מתכחשת לקיומו של האב
  • כאשר אביו של ילד מבקש לברר או להוכיח את מעמדו כאב
  • כאשר ילד נולד בהליך פונדקאות בחו"ל
  • כאשר לבני זוג ידועים בציבור יש ילד משותף וטרם הוסדר רישום ההורים בחלוף שנה מלידתו
  • כאשר לבני זוג לא נשואים יש ילד משותף וכל אחד מהם בן דת אחרת
  • כאשר יש צורך לברר או להוכיח קשר לזהות יהודית
  • כאשר יש צורך לברר או להוכיח קשר משפחתי

בהתאם לתוצאות הבדיקה, ייקבעו ההשלכות ההלכתיות והמשפטיות. בין היתר, לבדיקה המוכיחה קיומו של קשר גנטי בין אב לילדו, תהיה השפעה בנושאי רישום בתעודת הזהות, משמורת, זמני שהות ומזונות. תוצאות הבדיקה עשויות להשפיע גם בנושאי ירושה וכן בכל מה שנוגע למימוש זכותם של יהודים לעלות לארץ ולהשתקע בה על פי חוק השבות.