מזונות אשה

על פי ההלכה היהודית, בעל חייב לזון את אשתו, לדאוג לה לפרנסה ולספק לה קורת גג (מדור). בנוסף, חייב הבעל לדאוג לכל צרכיה של אשתו ובכלל זה צרכי מלבוש (ביגוד והנעלה), צרכיה הרפואיים, אחזקת רכב, צרכי קוסמטיקה ואיפור, בילויים וצרכיה הנוספים.

מזונות אשה נקבעים בהתאם לרמת החיים אליה הורגלה בנישואיה והבעל יהיה חב כלפיה בשמירה על אותה רמת חיים אליה הורגלה, אף אם האשה הגיעה מרקע כלכלי נמוך יותר מזה שאליו הורגלה בנישואיה. חובה זו נובעת מעקרון בהלכה היהודית, על פיו אשה "עולה עמו ואינה יורדת עמו". דהיינו, הבעל אינו רשאי להפחית את מעמדה הכלכלי של האשה טרם הנישואין, למעט במקרה שיכולתו הכלכלית ירדה והיא איננה מאפשרת לו לקיים עבורה את אותה רמת חיים אליה הורגלה בנישואיהם.

במקרה שבו מצבו הכלכלי של הבעל פחות טוב מזה שהיה במהלך הנישואין, הרי שהאשה תהיה זכאית לרמת חיים שאינה פחותה מרמת החיים אליה הורגלה בבית אביה. יכולתו הכלכלית של הבעל נבחנת על פי השתכרות הבעל בפועל וכן בהתאם ליכולת ההשתכרות הפוטנציאלית שלו ומהכנסות הנובעות מרכוש המצוי בבעלותו.

זכות זו למזונות מוקנית רק לאשה, כך שהבעל חב במזונות אשתו, אבל לא להיפך. על האשה לא חלה חובה כזאת כלפי הבעל גם אם רמת ההשתכרות שלה גבוהה משל הבעל.

במקרה שבו האשה עובדת ומתפרנסת, הרי שהבעל רשאי לטעון לקיזוז כספים. אשה רשאית להמשיך להחזיק ברכושה ולהיות זכאית לדמי מזונות. יחד עם זאת, הכנסות שנובעות מאותם נכסים שברשות האשה ילקחו בחשבון בקביעת גובה דמי המזונות.

חובה זו לנשיאה בתשלום דמי מזונות אשה על ידי הבעל מתקיימת רק כל עוד בני הזוג נשואים. בעל אינו רשאי לדרוש מאשתו לעבוד ולהשתכר למחייתה על מנת לקבל פטור מנשיאה במזונותיה. על פי ההלכה, היכולת הכללית והתאורטית לעבוד ולהתפרנס אינה רלוונטית וסירוב האשה לעבוד לא יפגע בזכאותה למזונות מאת בעלה.

יחד עם זאת, במקרה שבו אשה מפסיקה לעבוד תוך כדי ניהול הליכי הגירושין או בסמוך להם, עניין זה יכול לעמוד לה לרועץ, כך שככל שיוכח שהפסקת עבודתה של האשה נעשתה על ידה בחוסר תום לב ועל מנת להנות מיתרון כלכלי על ידי חיוב בעלה במזונותיה, הרי שהאשה לא תהיה זכאית למזונות. כך גם כאשר האשה מפרה את חובותיה כלפי בעלה והיא מוכרזת כ"מורדת", בין אם לאור סירובה לחיי אישות עם בעלה או בעקבות עזיבתה את הבית, ללא הצדקה או כאשר האשה בוגדת או כאשר היא גורמת לבעל לעבור על ההלכה היהודית באופן מכוון.

היות שמזונות אשה תלויים במספר גורמים ותחומים בזמן, על מנת למקסם את הזכות למזונות אשה, חשוב לקבל יעוץ מעו"ד שזה תחום העיסוק שלו ושמנוסה בניהול הליכי מזונות אשה.